A klasa filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do robienia z koniecznością odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie normalne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły prezentujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych korzystamy w kolekcji urządzenia oraz wszelkie instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one stosowane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje zatem na dawanie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak jeszcze w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Knee Active PlusKnee Active Plus. Estabilizador de rodilla

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie działające na początek ciśnienia wybuchowego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, oferuje go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to jedynie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do użytkowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania albo nie, stworzone ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z racji na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest pasowanie strefy niebezpiecznej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, każde jej powtarzalni i segmenty są łączone w taki sposób, by one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.