Odpylanie w przemysle zajaczkowski

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, zabierających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w procesach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji oraz dla zdrowia człowieka (część spośród nich osiąga oddziaływanie toksyczne), stąd i skuteczne systemy odpylania są ważny element w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale i unikać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim trafia do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną rzeczą w sposobach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Dodatkowym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą robić te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.