Pyly z piecow lukowych

kasa fiskalna sharpKasa fiskalna Sharp ER-A237P - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najprawdziwsze ryzyko dla zdrowia grających w takim miejscu osób.

Ze względu na zysk na wygląd zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym zajęciem w tłu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest efektywne zapobieganie przez stosowanie osobistej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najlżejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowy. Zaletą tego wyjścia jest mała skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są wykorzystywane w powiązaniu z innymi odpylaczami. Dużo dużą efektywnością działania określają się odpylacze filtracyjne. Używane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w sensie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania wymagają istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest od gałęzi przemysłu a z określonego zagrożenia.