Ryzyko wybuchu wojny 2015

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie dostosowuje się go w rozmiarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Goji cream

Uziemienie elektrostatyczne że zawierać nową postać. Najpraktyczniejsze i nieco skomplikowane modele koncentrują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w styl ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie zostało w trafny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są łączone w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produktu napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania zapewne żyć więcej mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W końcu naturalnego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie pewny w strukturze iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może wywoływać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.