Srodek gasniczy afff

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Podaje się ją wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych przestrzeniach nie daje pożądanych rezultatów. Para ma zły ciężar właściwy i w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

https://ecuproduct.com/fr/hammer-of-thor-le-meilleur-substitut-du-viagra-pour-un-meilleur-sexe-et-un-maximum-de-plaisir/Hammer of Thor Le meilleur substitut du Viagra pour un meilleur sexe et un maximum de plaisir

Zaleca się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, które potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy pewno żyć dostosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w reakcję z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej wydajne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana wyłącznie w obecnych pomieszczeniach, co do których jest się pewność, że nie tkwią w nich wszyscy. Z koncentracji na konkretne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić delikatna dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.