Uzaleznienie i laska empik

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na wszystkim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego prezentuje się samym sposobem na zdobycie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek seksualny z drugą przestaje być dlań dobry. Nie obejmuje nic niestosownego w wypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czy jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem mamy do budowania dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia planowany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji wynikającej z stałego przyglądania się materiałom pornograficznym. Osoba cierpiąca na uzależnienie od pornografii skupia się oglądaniem pornografii nawet w porach pracy bądź w okresie, jaki powinna spędzić na myśli bądź spełnianiu innych obowiązków. Leczenie objawia się odpowiednim rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna być, iż traci opiekę nad swym działaniem a patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia codziennego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może doprowadzić spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwykle nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie istnieje toż obecnie uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który wchodzi przeważać nad wszelkimi pozostałymi elementami bycia danej jednostki. Cechuje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, badanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupę kobiet rozpoczyna dopiero po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych teraz nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już cały dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zdobyć w utrzymanie swoje myśli, które mogą wykazać się niebezpieczne dla innych typów. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w kształcie otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i wręczyć mu przyczynie niezbędnej do rozliczenia się o dopłata do seksuologa.